Campania Pentru Moralitate şi Democraţie în România Gândeşte şi Trăieşte Frumos

 

 

PROBLEMA IDENTIFICATĂ:

Trăim într-un context social dezumanizat şi despiritualizat, în primul rând din cauza lipsei din spaţiul public a proiectelor care să promoveze valorile morale şi civice, în mod constant, bidirecţionat (pentru şi dinspre cetăţean şi instituţii), concertat, prin parteneriate intersectoriale instituţionale de Stat, private şi civice. Astfel nu mai există interes pentru respectarea valorilor morale, nici din partea cetăţenilor şi nici din partea instituţiilor.

 

CAUZE:

Tendinţa generală a societăţii contemporane (cetăţeni şi instituţii publice sau private) de a exclude din relaţia cu celălalt dimensiunea morală, cramponarea în dimensiunea strict materială (fapt impus de sistemul comunist şi contestat atunci, iar acum, în noul sistem democratic, în mod paradoxal, acceptat liber de majoritatea cetăţenilor şi a instituţiilor), au condus la ignorarea valorilor morale şi a Bisericii, instituţia care le gestionează şi promovează.

Acest fapt a dus la imposibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii importanţei, pentru viaţa noastră, a respectării valorilor morale şi civice. Astfel conştiinţele oamenilor, indiferent de pregătire, trăind într-un mediu dezumanizat, s-au adaptat, iar valorile morale nu mai sunt folosite în procesul de valorizare a realităţii.

 

SCOP:

Întărirea funcţionării pe principii civice şi morale a democraţiei în România.

 

OBIECTIV:

Realizarea de activităţi necesare pentru organismul social de către toţi reprezentanţii societăţii, care promovează valorile morale şi spirituale. Astfel, Biserica (Cler şi laicat), împreună cu persoane şi instituţii, bine intenţionate, din zona decizională a Statului Român, din zona economică privată şi mass media, într-un parteneriat intersectorial care să dezvolte proiecte ce apără şi promovează valorile morale şi spirituale pentru o mai bună funţionare a societăţii.

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE: 06 Aprilie – 31 octombrie 2008

Concret, activităţile campaniei sunt structurate pe trei dimensiuni: culturală, civică şi educativă, astfel:

I. Acţiunea culturală se desfăşoară în zilele de 12 şi 29 mai 2008 şi presupune organizarea la Bucureşti a două concerte, inedite pentru România, precum şi prezentarea Lucrării „Rolul Valorilor Morale şi Spirituale pentru o Dezvoltare Durabilă a Societăţii” la Academia Română.

I. a Primul eveniment muzical este Concertul de Colinde şi Cântări Pascale Hristos a Înviat!, eveniment ce va avea loc luni, 12 mai, de la orele 19:00 la Sala Palatului. Vor interpreta:

-Ansamblul „Balada Bucovinei”,

-Doina Lavric,

-Valeria Peter Predescu,

-Elisabeta Ticuţă,

-Marius Ciprian Pop.

I. b Prezentarea Lucrării „Rolul Valorilor Morale şi Spirituale pentru o Dezvoltare Durabilă a Societăţii”, în Aula Academiei Române, la orele 10:00, pe data de 29 mai 2008, de către Biserica Ortodoxă Română. Prezentarea acestei lucrări va avea loc cu ocazia dezbaterilor pentru finalizarea Studiului „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă”. Eveniment organizat de National Centre for Sustainable Development (Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă) în colaborare cu Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români – A.C.T.O.R.

I. c Al doilea eveniment muzical este Concertul Internaţional de Muzică Bizantină „Bucuria Învierii” care va avea loc joi, 29 mai, începând cu orele 19.00, la Sala Palatului. La acest concert vor fi prezente cele mai reprezentative grupuri de muzică psaltică din lumea ortodoxă:

-Grupul de Psalţi ai Patriarhiei Române – Dirijor Protopsalt Diacon Mihail Bucă – România;

-The Maestros of Psaltic Art (Maeştrii Artei Muzicale Psaltice) – dirijor Achilleus G. Chaldaeakes – Grecia;

-Gerontissa Mariam Manastirea Adormirea Maicii Domnului – Makrimalli din Insula Evia – Grecia;

-Divna Ljubojevic and “Melodi” Choir – Serbia;

-Corul Bărbătesc de Muzică Bisericească Bizantină al Editurii “Sfântul Munte” – Rusia.

Intrarea este liberă. Concertele sunt un cadou din partea asociaţiei şi a partenerilor din proiect pentru toţi cei interesaţi de valorile tradiţionale şi de cele spirituale ortodoxe.

II. Acţiunea civică se desfăşoară în perioada 09 iunie – 20 iulie 2008 şi presupune:

Semnarea, la nivel naţional, pe internet la adresa http://www.atitudineacivicaortodoxa.ro a unei Sesizări pentru aplicarea Legii 196/2003 privind prevenirea şi combaterea obscenităţii din spaţiul public şi virtual. Sesizarea va fi depusă la Instituţiile Statului care ne pot ajuta în acest demers, la M.I.R.A., A.N.R.C.T.I. şi C.N.A.

III. Acţiunea educativă, cu caracter informal, se desfăşoară în perioada 15 septembrie – 31 octombrie 2008 şi presupune:

-Organizarea Concursului de Eseuri, cu tema „Dumnezeu în viaţa mea” la care pot participa toţi elevii şi liceenii din România.

-În Bucureşti profesorii de religie vor ţine o oră deschisă în vederea informării elevilor din ciclul gimnazial şi liceal privind importanţa valorilor morale şi spirituale în viaţa omului.

 

Prin acest pachet de activităţi dorinţa organizaţiei este de a conştientiza societatea, atât omul cât şi instituţiile, cu privire la necesitatea respectării valorilor civice, morale şi spirituale în acţiunile personale şi sociale, indiferent cine este iniţiatorul: un Om, o Instituţie sau un Neam. Valorile materiale, civice, morale şi spirituale ale cetăţenilor, nu numai că nu se exclud dar se sprijină şi se completează reciproc spre folosul tuturor părţilor. Şi reprezintă premisa reală pentru o dezvoltare durabilă a societăţii româneşti şi pentru un organism social care funcţionează sănătos bazat pe un sistem valoric integrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame
Published in: on Mai 25, 2008 at 7:07 pm  Lasă un comentariu